Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2014 08:43

Anh thắp nhang nơi mộ bạn ven rừng
Nhang bốc cháy như mặt người đối thoại
Câu hỏi nào của người nằm lại
Khiến anh về cúi mặt chẳng nhìn ai?


Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007