Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2012 08:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/07/2014 14:07

Cha vẫn ngồi đây bóng lẫn hình
Xin người thanh thản cõi tâm linh
Thiện căn đã bật chồi tươi mới
Giữa bức tranh nhà nét đạm thanh


Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007