Bác vẫn ngồi đay ngắm ánh trăng
Ao bên vườn, cá quẫy đêm rằm
Rì rào lúa thở xa ngoài nội
Đất có mưa đều vụ tháng năm


Nguồn: Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 2007