Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2014 08:42

Trưa vắng lim dim giữa bốn tường
Mình trần trạm khắc đủ xương sườn
Bạn già chợt đến trong giây lát
Tưởng giữa Chùa Tây gặp Tuyết Sơn


Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007