Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2014 14:27

Anh ngồi thiền định tìm vô thức
Mắt nhắm đêm sâu dội tiếng đời
Ngắn lại câu thơ dài sợi tóc
Kiến đốt, gai châm giữa chiếu ngồi


Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007