Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2014 14:38

Qua cầu bắt gặp trăng vào phố
Em ngắt cho anh trái ngoại thành
Bên sông tiếng hát đầy hương cỏ
Đủ một mùa tươi đẫm tóc xanh


Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007