Mẹ mang cổ tích xuống trần gian
Áo vải che con bớt gió hàn
Mẹ mang trầu quế hương nồng ấm
Ru con đầy đặn giấc bình an


Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007