Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/07/2013 10:48

Mùa lại giăng mưa, gió lại tìm
Gió mưa vây hãm, một chiều em
Một tầm ngăn cách không chim cá
Cả đến thời gian cũng nhận chìm


Nguồn: Bóng núi (thơ), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 1993