Thèm nghe một tiếng chuông chùa vắng
Lẳng lặng về đây đối mặt hồ
Quờ tay vớt đám mây thanh thản
Tưới tắm cho mình một ít thu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]