Thèm nghe một tiếng chuông chùa vắng
Lẳng lặng về đây đối mặt hồ
Quờ tay vớt đám mây thanh thản
Tưới tắm cho mình một ít thu


Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007