Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2014 14:36

Tặng Thanh Hào

Sớm nghe chuông thỉnh chùa ngân sóng
Chiều sửa câu thơ giữa luống vàng
Trang văn gió cuốn, trang vườn bão
Thôi! Lại gieo mầm sau mộng tan


Sửa 2005
Nguồn: Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 2007