Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2014 14:45

Đất nghèo hoa hậu nhiều như bướm
Em bước vào đời không phấn son
Mẹ cầm chiếc áo soi dày, mỏng
Phấp phỏng mai ngày một phận con


Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007