Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2014 14:43

Trăng lặn qua ngày chưa lặn xong
Chùa treo lưng núi trắng thinh không
Ì ầm sóng vỗ ngoài tâm niệm
Bèo bọt lùi xa biển mấy trùng


Vũng Tàu 1997
Nguồn: Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 2007