Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2014 14:31

Tuổi già, gác hẹp, thiếu tri âm
Chiều xuống, tìm nhau mấy bạn văn
Nửa cốc bia hơi, hồn chạng vạng
Dăm ba câu chữ chợt ươm mầm


Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007