Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 08:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/07/2014 14:05

Người vào sầu xứ, ra mong nhớ
Mỗi đầu để vắng một sân ga
Cơn nồm chưa đã, thèm cơn bấc
Đêm gối Đồng Nai, mộng Bắc Hà


Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007