Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 05/12/2018 16:48

Thuyết tình ái kỳ 5

Đông ái mai đình đối tuyết thiên,
Man man thế giới ngọc sơn xuyên.
Hô đồng chước tửu thập phần mãn,
Lục xuất hoa phi khánh thuỵ niên.

 

Dịch nghĩa

Mùa đông thích ở trước sân có hoa mai, gặp lúc trời đương mưa tuyết,
Một bầu trời man mác, thành ra cảnh núi sông ngọc phủ trắng ngần.
Gọi gia đồng rót rượu những chén thật đầy,
Vì có hoa tuyết sáu cánh kia, là điềm được mùa, đáng nên vui thưởng.


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Đông thích vườn mai dưới tuyết sa,
Trắng phau thế giới ngọc chan hoà.
Gọi đồng rót rượu đầy ăm ắp,
Để chúc mừng điềm sáu cánh hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đông thích sân mai lúc tuyết rơi,
Núi sông ngọc phủ trắng bầu trời.
Gọi đồng rót rượu thật đầy chén,
Sáu cánh tuyết hoa thưởng được mùa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời