Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 06/12/2018 16:48

Thuyết tình ái kỳ 4

Thu ái quế đình ngoạn nguyệt thiên,
Nhất luân hiệu khiết cộng tình xuyên.
Nhân sinh đắc ý tu đương ẩm,
Mạc phụ thanh quang bất dạ niên.

 

Dịch nghĩa

Mùa thu thích ở sân quế ngắm trăng,
Một vành tròn trong trắng, soi tuốt trên mặt sông tạnh ráo.
Người ở đời, lúc thích ý cứ nên uống rượu,
Chớ phụ những đêm sáng sủa, tuy lả đêm nhưng không biết là đêm.


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Thu thích ngắm trăng ở trước sân,
Trên sông tạnh ráo bóng in ngần.
Ở đời đắc ý ta nên uống,
Đừng phụ đêm thanh sáng tuyệt trần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thu thích nơi sân quế ngắm trăng,
Mặt sông tạnh ráo bóng soi vằng (vặc).
Người đời, lúc thích ta nên uống,
Chớ phụ đêm thanh, sáng bội phần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời