Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 05/12/2018 16:45

Thuyết tình ái kỳ 1

Ái độc Ly Tao tửu độc tinh,
Ưu dân ưu quốc bách niên tình.
Tương giang kim nhật trường lưu hận,
Thiên địa ưng vô phụ Khuất Bình.

 

Dịch nghĩa

Thích đọc bài Ty Tao của người một mình tỉnh rượu,
Tấm lòng lo cho dân cho nước trăm năm canh cánh.
Dòng hận sông Tương đến nay còn chảy mãi,
Trời đất không đáng phụ Khuất Bình.


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Thích đọc Ly Tao người “độc tỉnh”,
Thương dân lo nước biết bao tình.
Sông Tương dòng hận nay còn chảy,
Trời đất sao đang phụ Khuất Bình?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tỉnh rượu Ly Tao đọc một mình,
Lo dân thương nước biết bao tình.
Sông Tương dòng hận còn tuôn mãi,
Sao nỡ đất trời phụ Khuất Bình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời