Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 20/12/2018 07:58

Thính vũ

Vạn điểm thanh hà tế,
Khất văn nhĩ tứ trường.
Động Đình bi Thuấn đế,
Vu Giáp oán Tương vương.
Dục hộ hoa tâm lãnh,
Hoàn lân diệp sí lương.
Tiêu tiêu thuên ngoại vũ,
Độc ngoạ khách trung sàng.

 

Dịch nghĩa

Muôn giọt tiếng sao nhẹ,
Thoạt nghe tứ khách miên man.
Hồ Động Đình buồn cho vua Thuấn,
Khe núi Vu Giáp oán Sở Tương vương.
Muốn che chở cho lòng hoa lạnh,
Còn thương cánh bướm rét.
Thánh thót mưa ngoài trời,
Một mình ngồi trên giường nơi đất khách.


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Muôn giọt tiếng sao nhẹ,
Tứ khách rộn trăm đường.
Động Đình buồn Thuấn đế,
Vu Hiệp oán Tương vương.
Lòng hoa lạnh muốn ủ,
Cánh bướm rét càng thương.
Ngoài trời mưa thánh thót,
Một mình ngồi trên giường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muôn giọt tiếng sao nhẹ tênh,
Thoạt nghe tứ khách miên man nỗi mình.
Động Đình vua Thuấn buồn lòng,
Khe non Vu Giáp oán hờn Sở Tương.
Muốn che hoa lạnh trong lòng,
Còn bao cánh bướm rét thương mưa rồi.
Giọt mưa thánh thót ngoài trời,
Một mình đất khách ngồi chơi trên giường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời