Mãi thạch nghiên

Uỷ ngã sinh bình đáo xứ tầm,
Thiên nhai cộng nhĩ khách trung ngâm.
Đoan Khê bất hữu danh thiên cổ,
Phiến thạch na năng trị vạn câm.
Dữ thế ninh tri vô đoạt mục,
Ư dư tối ái thị kiên tâm.
Đương minh Nhâm Tuất sơ đông nguyệt,
Vị quốc thù ân đáo Quế Lâm.

 

Dịch nghĩa

Thoả lòng ta bình sinh tìm khắp chốn,
Nơi chân trời cùng mày bạn ngâm thơ đất khách.
Không có danh ngàn thuở như nghiên Đoan Khê,
Mảnh đá sao có thể đáng giá ngàn vàng.
Đành biết với đời không lộng lẫy loá mắt,
Cứ như ta thích nhất là kiên tâm.
Khắc chữ: Tháng mười năm Nhâm Tuất,
Vì đền ơn nước đến Quế Lâm.


Nguồn: Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Bình sinh tìm kiếm khắp vùng,
Có mày: đất khách bạn cùng ngâm thơ.
Không danh như Đoan Khê xưa,
Mảnh đá sao đáng giá mua nghìn vàng.
Nhìn không loá mắt rỡ ràng,
Với ta thích nhất: tâm càng phải kiên.
Khắc: đầu đông Nhâm Tuất niên,
Đáp đền ơn nước tới miền Quế Lâm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bình sinh tìm khắp chốn thoả mong,
Đất khách cùng mày bạn thơ lòng.
Không được Đoan Khê danh ngàn thuở,
Ngàn vàng đáng giá mảnh đá không?
Đành biết với đời không lộng lẫy,
Cứ như ta thích nhất kiên tâm.
Khắc chữ: Tháng mười năm Nhâm Tuất,
Vì đền ơn nước đến Quế Lâm.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời