Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 05/12/2018 16:35

Lữ ngụ Long Sơn Hoàng thị Từ đường

U thê trường tịch mịnh,
Mi định thử thân tâm.
Đức cảm Nam sơn trọng,
Hùng hoài Bắc hải thâm.
Sương trung nhàn đối cúc,
Nguyệt hạ tĩnh văn cầm.
Hỉ đắc thanh hương thú,
Thời tiêu thế lự xâm.

 

Dịch nghĩa

Ở đậu kính lâu ngày tịch mịch,
Thân tâm này đứng vững trong nghiêng ngả.
Đức cảm thấy nặng như núi Nam,
Ôm chí hùng sâu như biển Bắc.
Trong sương nhàn ngắm cúc,
Dưới trăng ti4ng nghe đàn.
Mừng được thú hương thanh,
Luôn khuây được buồn lo ở đời.


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Ở đậu lâu tịch mịch,
Cố giữ vững thân tâm.
Đức cảm non Nam nặng,
Khí hùng niển Bắc thâm.
Trong sương nhàn ngắm cúc,
Dưới nguyệt lặng nghe cầm.
Hương thanh mừng được thú,
Buồn lo hết đến xâm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trọ nơi tịch mịch lâu ngày,
Thân mình đứng vững tâm nay chẳng sờn.
Thấy như đức trọng Nam sơn,
Chí hùng ôm ấp sâu hơn biển trời.
Trong sương nhàn ngắm cúc tươi,
Dưới trăng lặng tiếng nghe vơi tiếng đàn.
Thú hương mừng được thanh nhàn,
Luôn khuây được nỗi lo toan ở đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời