Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 05/12/2018 16:40

Lưu biệt Tiên thành chư hữu

Mãn thiên sương lạc, nhạn bi minh,
Bắc khứ Nam lai tiếu thử sinh.
Bán dạ cô chu thiên lý khách,
Ngũ dương ích hữu bách niên tình.
Vị năng khảng khái thù bang quốc,
Yên cảm trù trừ luyến đệ huynh.
Mỗi ức chi anh thanh khí vị,
Kỷ hồi hương mộng nhiễu Tiên thành.

 

Dịch nghĩa

Đầy trời sương sa lác đác, tiếng nhạn kêu sầu,
Phương Bắc, phương Nam, cười đời sống nay đây mai đó.
Khách xa ngàn dặm, chiếc thuyền con lặn lội giữa ban đêm,
Tình nặng trăm năm, người bạn tốt hẹn hò trong năm biển.
Tấm lòng khảng khái, chưa đền nợ nước, luống những băn khoăn,
Đâu dám ngập ngừng mà quyến luyến anh em, thành ra chậm trễ.
Làm cho ta tưởng nhớ đoá chi lan khí vị thanh cao,
Đòi phen làn gió thơm bay, quan quẩn chỗ Tiên thành biết bao hồn mộng.


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Nhạn kêu thảm, sương rơi đầy,
Bắc Nam rày đó mai đây, cười mình.
Dặm ngàn, thuyền lẻ nổi nênh,
Cùng người năm biển, hẹn tình trăm năm.
Chưa đến nợ nước, băn khoăn,
Đâu vì quyến luyến tình thân, ngập ngừng.
Chi lan hương vị thơm lừng,
Mộng hồn vấn vít mấy từng thành Tiên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầy trời sương xuống nhạn kêu sầu,
Nam Bắc cười chẳng ở chốn lâu.
Lữ khách thuyền con đêm lặn lội,
Trăm năm bạn tốt hẹn xa sâu.
Chưa đền nợ nước băn khoăn dạ,
Quyến luyến anh em chậm dám đâu.
Thanh đạm chi lan ta tưởng nhớ,
Tiên thành hồn mộng gió hương bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời