Khách trung tạp cảm kỳ 06

Bắc vọng Hành Dương nhạn,
Nam lai đãi nguyệt lâu.
Thuỷ trường thân hữu niệm,
Sơn trọng cố hương sầu.
Lạc lạc phong trần nhật,
Tiêu tiêu thảo mộc thu.
U nhân ưng tiếu ngã,
Tiếu ngã vị hồi đầu.

 

Dịch nghĩa

Bắc vọng nhạn Hành Dương,
Nam tới lầu đợi trăng.
Nước dài nỗi nhớ bạn thân,
Núi nặng sầu cố hương.
Ngày tháng phong trần lạc lõng,
Xạc xào cây cỏ về thu.
Người ở ẩn đáng cười ta,
Cười ta chưa biết quay đầu.


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Bắc nhìn nhạn nẻo Hành Dương,
Nam lầu đãi nguyệt thời thường lên thăm.
Nước dài: nỗi nhớ xa xăm,
Sầu cố hương nặng mấy tầm non cao.
Phong trần cảnh đã lao đao,
Lại nghe cây cỏ xạc xào hơi thu.
Người ở ẩn cười ta ngu,
Cười ta mê mải vẫn chưa quay đầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bắc trông nhạn nẻo Hành Dương,
Nam lầu trăng đợi khách thường tới thăm
Nước dài nỗi nhớ bạn thân,
Cố hương sầu nặng non gần thấy xa.
Tháng ngày lạc lõng phong ba,
Xạc xào cây cỏ thu qua nhớ nhà.
Người về ẩn đáng cười ta,
Cười ta chưa biết quay đầu nghĩ suy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời