Khách trung tạp cảm kỳ 01

Tứ hải phong trần tịnh,
Cửu thiên vũ lộ nùng.
Khứ niên phương ương chưởng,
Kim nhật tạm thung dung.
Gia viễn thư ưng trệ,
Quan nhàn ấn diệc phong.
Triêu triêu vân ngoại vọng,
Bất yếm thị quần phong.

 

Dịch nghĩa

Bốn biển cơn gió bụi lặng,
Chín tầng trời mưa móc đượm nhuần.
Năm ngoái còn nắm dây vòng cổ ngựa,
Ngày nay tạm được thong dong.
Nhà xa thư thường đến chậm,
Việc quan nhàn ấn cũng phong lại.
Sáng sáng nhìn ngoài mây,
Cái không chán là dãy núi.


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Bốn biển lặng cơn phong trần,
Chín trời mưa móc dượm nhuần thoả mong.
Năm ngoái vó ngựa ruổi rong,
Hôm nay tạm được thong dong nhẹ người.
Nhà xa, thư chậm đến nơi,
Quan nhàn, ấn cũng phong rồi, vui thay!
Sớm sớm nhìn phía ngoài mây,
Nhìn nhau không chán ấy bầy núi kia.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lặng yên bốn biển cơn phong trần,
Mưa móc chín tầng trời đượm nhuần.
Năm ngoái dây cương còn nắm ngựa,
Ngày nay lại được tạm thong dong.
Nhà xa thư thường luôn về chậm,
Nhàn ấn việc quan cũng được phong.
Sáng sáng ngóng nhìn mây đỉnh núi,
Cái nhìn không chán ấy non sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời