Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 05/12/2018 16:38

Hoạ

Hà xứ tư quân thiết,
Đình tiền nhất thụ mai.
Thụ tam đông vũ tuyết,
Vô bán điểm trần ai.
Mộng nhiễu hương phong động,
Ảnh tuỳ dạ nguyệt lai,
Khứ niên khanh hoạ tặng,
Độc ngã chiếm xuân khôi.

 

Dịch nghĩa

Nơi nào nhớ anh tha thiết,
Trước sân một cành mai.
Chịu mưa tuyết ba tháng đông,
Không một chút bụi trần.
Mộng vấn vít gió thơm động,
Bóng theo trăng đêm tới.
Năm ngoái anh vẽ tặng,
Mình ta chiếm giải hoa khôi mùa xuân.


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Nơi nào nhớ anh nhất,
Trước sân một cội mai.
Chịu ba đông mưa tuyết,
Không bợn chút trần ai.
Mộng quẩn gió thơm động,
Bóng theo trăng tới nơi.
Năm ngoái anh vẽ tặng,
Ta độc chiếm hoa khôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nơi nào nhớ anh thiết tha,
Một cành mai trước sân nhà đợi trông.
Chịu mưa tuyết ba tháng đông,
Bụi trần một chút vẫn không vướng vào.
Gió thơm mộng vấn động xao,
Bóng trăng đêm tối theo vào ngoài hiên.
Năm xưa anh vẽ tặng liền,
Mình ta chiếm giải xuân miền hoa khôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời