Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 06/12/2018 16:41

Hoạ Trương Nẫm Khê lưu biệt nguyên vận

Thuyết đáo đương thời tứ dĩ huân,
Nhất tôn biệt tửu ý trung nhân.
Bạch quy thâm động vân thiên mộ,
Lục nhiễm trường đình liễu ngạn tân.
Hồ hải nan cùng thiên lý niệm,
Phong vân dị lão bánh ưu thân.
Mẫu đơn khẳng hứa tài Nam thổ,
Cao chiếm biên phương vũ lộ xuân.

 

Dịch nghĩa

Nói đến lúc bấy giờ tứ đã say nồng,
Một chén rượu từ biệt người bạn tri kỷ.
Trắng về động sâu, mây trời tối,
Biếc nhuộm trường đình, sắc liễu mới trên bờ.
Hồ hải không cạn ý nghĩ nghìn dặm,
Gió mấy khiến tấm thân trăm mối lo dễ già.
Mẫu đơn nếu chịu trồng ở đất nước Nam,
Coa chiếm mưa móc mùa xuân ở cõi biên.


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Bây giờ tứ đã nồng say,
Tặng người tri kỷ chén này biệt nhau.
Trắng mây về tít động sâu,
Biếc trường đình nhuộm sắc màu liễu tươi.
Ý nghìn dặm chẳng cạn vơi,
Thân lo trăm mối, khiến người già tom.
Mẫu đơn nếu trồng đất Nam,
Chiếm xuân mưa móc sớm hôm đượm nhuần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nói tứ bấy giờ say đậm nồng,
Tặng người tri kỷ rượu bên lòng.
Trắng về sâu động mây trời tối,
Biếc nhuộm trường đình sắc liễu trông.
Hồ hải không vơi lời muôn dặm,
Gió mây khiến lão thân trăm mong.
Mẫu đơn nếu chịu phương Nam đất,
Mưa móc hưởng cơn xuân cõi trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời