Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 05/12/2018 16:29

Du Hải Chàng tự

Lộ nhập Duy Ma bích thụ âm,
Nhân năng kiến tính tại minh tâm.
Nguyện tương cửu phẩm liên hoa biện,
Hoá tác từ hàng bỉ ngạn lâm.

 

Dịch nghĩa

Đường đi vào bóng cây xanh của nhà Phật,
Người có thể ý thức được về tính của mình là ở cái tâm sáng.
Nguyện đem bông hoa sen cửu phẩm,
Hoá làm bè từ sang bờ bên kia.


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Đường vào chùa rợp bóng râm,
Muốn biết tính, phải giữ tâm không mờ.
Bông sen cửu phẩm muốn đưa,
Đổi bè từ vượt sang bờ bên kia.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường vào nhà Phật rợp cây xanh,
Biết được tính tâm phải sáng thanh.
Đem nguyện bông sen làm cửu phẩm,
Hoá làm bè để sang bờ nhanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Của phật lần vào cây biếc xanh
Muốn cho kiến tính cốt minh tâm
Ước đem cửu phẩm hoa sen ấy
Làm chiếc bè đưa tới bến lành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời