Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 05/12/2018 16:36

Đáo Áo Môn thiên Trần Duệ Viễn đạt dư lai ý dữ Lưu Chiếu, Trương Nẫm Khê tri chi

Bằng trình thiên cộng viễn,
Phi quyện thả đầu lâm.
Lôi vũ thiên ban trạng,
Càn khôn nhất phiến tâm.
Hữu sinh phi bản sắc,
Bất hưởng thị chân âm.
Vị thuyết dư thân sự,
Bi sầu cảm phẫn thâm.

 

Dịch nghĩa

Chặng đường bay của chim bằng dài cùng với trời,
Bay mỏi liền ghé vào rừng đậu.
Sấm mưa có nghìn hình trạng,
Giữa trời đất một tấm lòng.
Tấm thân đang sống chưa phải đã là bản sắc của mình,
Không vang to lên mới là tiếng chân thực.
Nói đến tâm sự của tôi,
Bi sầu cảm phẫn sâu xa.


Khi sang Áo Môn, Ngô Nhân Tĩnh có gặp gỡ giao du với mấy người bạn Trung Quốc như Trần Duệ Viễn, Lưu Chiếu, Trương Nẫm Khê,... và xướng hoạ thơ với nhóm Hương Sơn thi xã.

Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Đường trời vút cánh chim bằng,
Bay mỏi mệt, ghé vào rừng đậu an.
Sấm mưa hình trạng vô vàn,
Một tấm lòng giữa trần hoàn mông mênh.
Thân chưa phải bản sắc mình,
Không vang, ấy tiếng chân tình của ta.
Ví đem tâm sự nói ra,
Bi sầu cảm phẫn sâu xa dạ này.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chim bằng sải cánh cùng trời,
Mỏi mòn bay ghé vào chơi non ngàn.
Sấm mưa hình trạng vô vàn,
Giữa trời đất một tấm lòng vàng rộng thinh.
Sống chưa bản sắc thân mình,
Không vang to tiếng chân tình của ta.
Nếu tôi tâm sự nói ra,
Bi sầu cảm phẫn sâu xa lòng này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời