nắng về ăn tết Huế
vàng mai vàng sân vàng phố vàng chùa
rưng rưng anh cắm cành nắng mới
lên chỗ mình ngồi Xuân xưa

sương về ăn tết Huế
lừng thơm khói bánh giao thừa
mưa xuân the vị mứt gừng lên tóc
rêu Hoàng thành còn mắc lối sương qua

người về ăn Tết Huế
tập ăn trầu đỏ má đỏ môi
người cắn hạt dưa người chờ câu hẹn
thẻ xăm chùa khúc khích ngày mai

rủ nhau về ăn tết Huế
ngàn thông thắp nến sang mùa
Hương Giang trăm năm vua ngự
vẫn giòn như thuở còn chưa...


Nguồn: Tạp chí Kiến thức ngày nay, xuân Tân Tỵ 2001