Tặng thi sĩ Lê Đình Ty

tôi đã đến và ngôi nhà cửa đóng
cây đinh lăng không biết trả lời
đồng cày ải mạ chưa cắm xuống
gió yêu đương cuốn bạn đi rồi?

giếng nước soi bạc xám khung trời
tôi gặp tôi ở tận cùng sâu thẳm
ở tận cùng ước ao không gặp bạn
những tàu dừa đùa gió vu vơ

đêm qua còn gặp bạn trong mơ
nụ cười xanh sáng làn mây bạc
rượu uống đến say mềm. Và hát
lời ngang tàng mà chân thật cao sâu

giờ cửa đóng rồi biết tìm bạn nơi đâu
trời rộng thế bà đường đi trăm nẻo
ngã ba sông đã tàn phiên chợ Tréo
tôi lỡ làng một chuyến đò sang

thế là đành hát với thời gian
hát với ngôi nhà lặng im cửa đóng
bạn tìm tình yêu. Tôi tìm trống vắng
gió tìm nhau nên lỡ hẹn suốt đời...


Lê Đình Ty, nhà thơ, Hội VHNT Quảng Bình

Nguồn: Ngô Minh, Thơ tặng, NXB Hội nhà văn, 2007