người bán mặt nạ quanh quẩn phố
cùng trẻ con và lá rơi vàng
những mặt khỉ mặt heo mặt chó
nhăn nhở cười đỏ xanh

người bán mặt nạ gầy nhom áo vá
người mua mặt nạ mặt khó đăm đăm
những mặt khỉ mặt heo mặt chó
vênh vang nhìn

a ha... nhịn rau nhịn mắm
trung thu con mẹ rằm đêm vui
cho bõ tháng ngày bao gương mặt
nhàu nát như chưa biết nụ cười

người bán mặt nạ chiều trở về
dắt bóng mình men hoàng hôn lợt
mặt nạ bán hết còn lại mình
AI HỎI HAN CHI THẰNG MẶT THẬT!


Nguồn: Ngô Minh, Thơ tặng, NXB Hội nhà văn, 2007