Tặng bác sĩ Nguyễn Tích Ý

Tiên Nộn gọi tên như bóc trái ngon
cành dừa khô cũng nghiêng về sâu thẳm
cha tóc trắng đọc thơ chào tuổi lớn
em trẻ xinh hát ngưỡng vọng quê son

sương thế kia ai chẳng rối tâm tư
hẳn tiếng gà thời xa nào vừa gáy
tiếng đò máy nổi chìm sau cành ổi
bức sơn mài như nắng đánh thức tôi

với sơn mài ai dám nguôi phai
người Bắc - Nam người lại về Tiên Nộn
nơi sông rộng nước dài làng gửi bóng
chút ưu tư cũng lay tận đỉnh trời

ước mãi về ngủ vùi trên cỏ
thở đất làng Tiện Nộn nồng hăng
ngắm cải ngắm hoa xuống đò sang phố
sông ôm làng mà cứ ngỡ mình ôm...


Ngày đầu năm

Nguồn: Ngô Minh, Thơ tặng, NXB Hội nhà văn, 2007