Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 04/08/2009 23:54, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 07/08/2009 13:30

lang thang là hồn
từ cõi âm u lừng lững hiện
sao không ai chào ta?
hoang vu đại ngàn lá hoa chim bướm
gió khuya hú dài
hoang vu
hồn người
đất rỗng không hoài niệm

lang thang là người
từ cõi quỷ ma lừng lững hiện
sao ta không gặp ai?
cháy xém câu thơ vừa nảy lộc
đen trắng mùa yêu
nghĩa địa đức tin khói nhang khất thực

lang thang lang thang
hồn rừng
đêm gió khan đập cửa
tìm mùa trái cấm rừng xưa
mùa khát khô ảo vọng
ta đang ở đâu đây?
ta đang ở đâu đây?

hồn ơi hồn
gió gào đêm trắng
hồn ơi hồn
rừng gào đêm trắng...


Huế, 14-6-1992

Hồn rừng là bức ảnh được Giải thưởng hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam của Lê Đình Tý.

Nguồn: Ngô Minh, Thơ tặng, NXB Hội nhà văn, 2007