Tặng anh trai Ngô Tấn Ninh

trên bờ cát trắng mịn da trinh nữ
anh tôi là vết chém của sóng
anh ngã nghiêng đi như người từ hành tinh khác đến
áo manh phấp phới ngọn cờ
anh chẳng có bài ca để hát
đời là vỏ ốc u u

trên bờ cát trắng mịn màu thiên đường
anh tôi là vết chém của sóng
sự lựa chọn nào đã sinh ra anh với chiếc thuyền nan
chiếc vỏ trấu nghìn đời không thể lớn
anh và thuyền nan - biển chơi trò tung hứng
phận cá là anh mắc lưới trời!

tháng tám khoai non cháy ruột
biển động chân trời rách tả tơi
anh bên đàn con nhìn lửa
lửa cười...

trên bờ cát trắng mịn màu hạnh phúc
anh tôi là vết chém của sóng
từ muôn xưa lằn sẹo tới mai này...


Nguồn: Ngô Minh, Thơ tặng, NXB Hội nhà văn, 2007