Phùng Quán
mũ lá Nghệ
áo Mán
quần bò
guốc lốp ô tô mười phân đế bố
xe đạp cuốc Liên Xô
lêu nghêu giải thưởng Cò Vàng


Phùng Quán
bị cói đeo đai
lủng củng
be,
thơ,
và đóm điếu...

Phùng Quán
ngất ngưỡng Bắc Trung Nam
thơ rong
một mình một mốt
mồ hôi râu mặt trời lóng lánh
sang sảng ngân
nhưng câu thơ lý lịch đời mình!

Phùng Quán
ấy là khi
anh thành
NƯỚC MẮT NHÂN DÂN


Huế, 24-1-1995

Nguồn: Ngô Minh, Thơ tặng, NXB Hội nhà văn, 2007