tặng Nguyễn Trọng Tín


ta khuya với bóng đền đài
tưởng như tuổi đã ra ngoài thời gian
lo mơ râu tóc sương giăng
Nam Ai... ngâm khúc tiễn nàng Huyền Trân

nước non ngàn dặm mong gần
núi cao vực thẳm phong trần sá chi
thơ còn đêm thức ngày đi
khi nơi chót Mũi khi kề Hương Giang

giai nhân ơi hỡi giai nhân
trăm năm Minh Mạng rượu dành chờ say
sông không chảy sông ắp đầy
sương sương khói khói đâu ngày sau xưa


tuổi tên danh phận như đùa
rượu vơi lựng nậm
chuông chùa cầm canh...


Nguồn: Ngô Minh, Thơ tặng, NXB Hội nhà văn, 2007