Tặng Lâm Thị Mỹ Dạ

Dạ ơi cỏ úa về bè bạn
xanh hồn nhiên như buổi tựu trường
sớm nay mắt sông Hương ngấn lệ
lục thập cả rồi hồn bỗng nhú cỏ non

Minh mồ côi mây đen cỏ mộ
con đường đen Dạ về bến "sông đen"
bao đêm lửa nhìn sao thèm cỏ
trang sách ố vàng tro xám niềm riêng

Đời chúng mình sông trôi qua tuổi
ngày học xuống hầm thở với đất sâu
đến câu hát cũng nhuốm mùi lửa đạn
nuốt khóc thành cười cho nhẹ nỗi đau

để sớm nay chợt miên man trên cỏ
bạn bè ríu rít mày tao
hình như cỏ cũng lần đầu được biếc
mắt sương cười thao thiết nhìn nhau

ơi một phiến cỏ xanh bè bạn
cho hồn ta được thơ dại lần đầu...


Huế, 1-10-2007

Nguồn: Báo Thanh niên, xuân Kỷ Sửu 2009