đêm anh vẽ em bằng bóng tối
môi như trăng mới nhú trên trời
mắt đăm đắm như điều chưa nói
lúm đồng tiền cuộn xoáy sông ơi

anh lại vẽ em nửa đêm chợt tỉnh
mắt như sương rớt lạnh cõi lòng
môi như chén rượu Chuồn nóng bỏng
lúm đồng tiền huyệt mộ vừa chôn...

nhưng em đã xa bên kia biển sóng
anh thành đá vô ngôn...


Cửa Lò, sáng 1/9/2006

Nguồn: Báo Thanh niên chủ nhật, ngày 22/10/2006