Đỗ Toàn vong niên của tôi ơi
cụng ly đêm mắt sương dan díu
dang tay ngân khúc trường ca
Bông Hồng tim anh nỗi đời dâu bể


Đỗ Toàn kiếm tìm
Đỗ toàn hát gọi
câu hát xanh mấy cõi ta bà
em đi như chiều đi...
đêm trắng thương nhau đói tình vạn kỷ


nỗi khát qua về thăm thẳm Hải Vân
khuya mô rượu Chuồn tang tình lối Huế
khuya mô sông Hàn mền môi như lửa
tiếng anh cười còn mặn nỗi Yến Phi

Đỗ Toàn
tạc chân dung mình vào năm tháng bạn bè
anh xa rồi con nghe tiếng chuông điện thoại
nghe gió tóc bồng mây trời tiêu muối
gọi về câu hát
chiều ơi...


Huế, 6-5-2000

Đỗ Toàn: nhà điêu khắc người Huế, sống và mất ở Đà Nẵng.

Nguồn: Ngô Minh, Thơ tặng, NXB Hội nhà văn, 2007