Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 20/12/2008 02:19

Trăng rực sáng
Tiễn chú chuồn kim ngủ gật
Mang giấc mơ chìm vào lòng hồ trong miệng cá rô gai


Nguồn: Tập thơ Trở mình trong máng xối, Ngô Liêm Khoan, NXB. Hội Nhà Văn, 2007.