Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 20/12/2008 02:20

Sương và lá
Vẫn muôn đời bịn rịn
Dù biết rồi cũng sẽ chia xa


Nguồn: Tập thơ Trở mình trong máng xối, Ngô Liêm Khoan, NXB. Hội Nhà Văn, 2007.