Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 20/12/2008 02:20

Xác lá thu
Vết giun đùn mỗi sáng

Mai tứ thời
Vô cảm nở quanh năm

Ngụm trà tâm sen
Ngủ vùi sau lưỡi đắng


Nguồn: Tập thơ Trở mình trong máng xối, Ngô Liêm Khoan, NXB. Hội Nhà Văn, 2007.