Chưa có đánh giá nào
4 bài thơ
Tạo ngày 15/12/2008 01:37 bởi Tam Diệp Thảo, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 15/12/2008 01:50 bởi Tam Diệp Thảo
Cội rễ, là một trong ba tiểu chùm của tập Trở mình trong máng xối, gồm 7 bài: Cội rễ, Đồng cảm, Dự cảm, Với những thương yêu, Bóng người đã dáng ngồi, Người bạn tri âm và Cát. Đây là những bài Ngô Liêm Khoan viết về quê hương, về những gì là cội rễ từ trong những ký ức sâu thẳm của mình.