Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thân Hàm Quang (1 bài)
- Thi Nhuận Chương (19 bài)
- Ngô Gia Kỷ (6 bài)
- Vưu Đồng (2 bài)
- Trương Hoàng Ngôn (1 bài)
Tạo ngày 29/03/2019 20:46 bởi tôn tiền tử
Ngô Khởi 吳綺 (1619-1694) là văn học gia đầu đời Thanh, tự Viên Thứ 園次 và Phong Nam 豐南, hiệu Ỷ Viên 綺園, Thính Ông 聽翁, Hồng Đậu từ nhân 紅豆詞人, người Giang Đô (nay là Dương Châu, Giang Tô), quan đến tri phủ Hồ Châu. Tác phẩm có Lâm Huệ Đường tập.