Núi đỏ non xanh sừng sững đứng
Khoảng trời ẩn hiện rộng bao la
Mọc đầy lối nhỏ, um tùm cỏ
Vây kín cửa Thiền, rực rỡ hoa
Gió thổi mây bay, mưa xối lạnh
Đêm thanh trăng sáng nước non xa
Hương khói ngày đêm sư niệm Phật
Nào phải nhàn thân một cụ già

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)