弔聖宗淳皇帝

三十餘年拱紫宸,
九州四海囿同仁。
東西地拓輿圖大,
皇帝天恢事業新。
雪擁真遊無處覓,
花催上苑爲誰春。
夜來獨作鈞韶夢,
悵望橋山淚滿巾。

 

Điếu Thánh Tông Thuần hoàng đế

Tam thập dư niên củng tử thần,
Cửu châu tứ hải hựu đồng nhân.
Đông tây địa thác dư đồ đại,
Hoàng đế thiên khôi sự nghiệp tân.
Tuyết ủng chân du vô xứ mịch,
Hoa thôi thượng uyển vị thuỳ xuân.
Dạ lai do tác quân thiều mộng,
Trướng vọng Kiều Sơn lệ mãn cân.


Nguồn: Nguyễn Dữ, Truyền kỳ mạn lục, Trúc Khê dịch, NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1952

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Ba chục năm hơn ngự điện vàng
Chín châu bốn bể gội ân quang
Quy mô hoàng đế trời cao cả
Bờ cõi đông tây đất mở mang
Tuyết hộ xe loan mờ mịt bóng
Hoa phô vươn cấm bẽ bàng hương
Quân thiều đêm vắng mơ thường thấy
Xa ngóng Kiều Sơn lệ mấy hàng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Ba chục năm dư ngự tử thần
Chín châu bốn biển thảy nhờ ân
Dư đồ đất mở đông tây rộng
Đế nghiệp trời xây vững mới dần
Dấu dõi xe loan mờ mịt tuyết
Hoa đơm vườn ngự bẽ bàng xuân
Quân thiều vẳng tiếng đêm theo mộng
Ngắm vọi Kiều Sơn lệ thấm khăn


Nguồn: Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời