Chủ quyền đất nước là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Ta không gây hấn với ai, tuy nhiên bất cứ kẻ nào xâm lược dù một tấc đất của cha ông, ta sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ.