Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2015 17:46, số lượt xem: 479

Bến mộng em còn ngỡ giấc mơ
Chờ ai ai biết có mong chờ                          
Chờ trông bạn hữu mời ly rượu
Ngóng đợi tri âm tặng ý thơ
Loan phụng hoà minh lòng ngẩn ngẩn
Sắc cầm hảo hiệp dạ ngơ ngơ
Bờ yên sóng lặng thôi trăn trở
Bến mộng em còn ngỡ giấc mơ