Trán vẽ vàng ngồi trong xe màn tía,
Bụi nhẹ qua thơm mùi áo nữ nhi.
Ngủ trên cỏ khách say mèm, lạ quá,
Chính nơi đây chiến trường cũ Trần Tuỳ.

tửu tận tình do tại