Ngàn cành liễu phẩy đường hoa,
Trời quang xe ngựa đại gia du hành.
Biết đâu chín đoạn hồ xanh,
Tiếng ca năm ấy quẩn quanh vẫn còn.

tửu tận tình do tại