Bên hồ Oanh Đậu, cây hồng,
Tựa chèo chuông sớm cả năm nghe hoài.
Sông Điều đây xứ thuyền chài,
Nhà ông Tang Trữ nay mai ghé tìm.

tửu tận tình do tại